Disclaimer

Enhver brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar og for egen risiko. Borup Kemi er ikke ansvarlig for skader opstået i forbindelse med et besøg på, eller benyttelse af hjemmesiden.

Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed uden nogen former for garanti, herunder men ikke begrænset til garanti for egnethed til et bestemt formål.

Selv om Borup Kemi bestræber sig på at sikre at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, gives der ingen garanti for oplysningernes nøjagtighed. Oplysninger kan ændres uden varsel.

Alle oplysninger, materialer og filer, der downloades eller på anden måde fremskaffes via brugen af hjemmesiden, fremskaffes for egen risiko og Borup Kemi fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, som opstår ved brugen af hjemmesiden eller ved brugen af de produkter og materialer, der er beskrevet på hjemmesiden uanset om det skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i materialet eller andre årsager. Denne begrænsning omfatter ligeledes erstatning for tab som følge af skadelige programmer, der er modtaget fra hjemmesiden eller fra filer, som kan downloades via hjemmesiden.

 

Ophavsret

Indholdet på dette website er ophavsretsbeskyttet og tilhører Borup Kemi. Informationerne på dette website, inklusiv tekst, billeder og lyd, må ikke reproduceres, ændres eller kopieres i nogen form. At modificere indholdet på dette website er ulovligt og eventuelle overtrædelser forfølges.

 

Links

Det er tilladt at linke til Borup Kemis indhold med korrekt kildeangivelse. Enkeltstående brug af dybe links er legitimt mens systematisk brug af deep linking eller RSS til kommercielle formål ikke er tilladt. Det er ikke tilladt at indsætte indhold fra Borup Kemi.dk ind i en hjemmesides frame, så indholdet fremstår som en integreret del af siden.

 

Varemærkekendetegn

De til Borup Kemi relaterede varemærkekendetegn, som findes på websitet tilhører Borup Kemi og er beskyttet af varemærkeloven. Det er ikke tilladt at anvende Borup Kemis varemærkekendetegn, hverken i papirform, digitalt eller via andre medier uden forudgående godkendelse.

Informationerne på dette website kan indeholde tekniske fejl eller typografiske fejl. Information på websitet kan ændres uden varsel.

 

Kontakt

Vi vil altid gerne høre din mening. Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte os på kontakt@borupkemi.dk

 

 

Cookies

Kundeservice (kl. 9-15)

+45 57 56 00 20

Telefonerne er lukket lørdag og søndag samt helligdage